Soğutma Suyu Şartlandırma

Kurita, endüstriyel su ve proses şartlandırmasında küresel pazar liderlerinden biridir. 60 yılı aşkın tecrübemizle soğutma sistemlerinizin ihtiyaçlarına özel en son teknolojik ürünler ile çözümler sunuyoruz.

· AVANTAJLAR

Teknolojilerimiz sayesinde birden fazla avantaj sunabiliyoruz:

· İŞLETME MALİYETLERİNİN AZALTILMASI
· TESİS VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
· TESİS YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN MAKSİMİZE EDİLMESİ
· TESİS VE İŞ GÜVENLİĞİNİN OPTİMİZE EDİLMESİ

Soğutma suyu sistemlerinde karşılaşılacak olası zorluklar birbirlerinden ayrı düşünülemez. İşte bu yüzden Kurita olarak farklı şartlandırma özelliklerini bir araya getiren eksiksiz bir konsept sunuyoruz.

KOROZYONU ÖNLEME

Açık ve kapalı soğutma suyu sistemleri için mükemmel bir korozyon önleme, doğru korozyon inhibitörünün seçiminin yanı sıra tüm su parametrelerinin kontrolünü de gerektirir. Kurtia'nın titizlikle oluşturulmuş şartlandırma konseptleri ve etkin izleme sistemleri sisteminizdeki şartlandırmayı optimize eder, ciddi ve maliyetli hasarların oluşumunu engeller.

KİREÇ OLUŞUMUNU ÖNLEME

Kireç önleyici ve dispersantlardan oluşan geniş ürün gamı seçeneklerimizle soğutma suyu sistemlerinizi kireç, balçık oluşumu ve tesis performansını azaltan diğer maddelere karşı etkin bir biçimde koruyoruz. Kurita ürünlerinin en önemli avantajlarından biri demir ve diğer askıda katı maddeleri dispers etme özelliğidir. Deposit ve kireç oluşumu tamamen önlenirken, ısı değiştiricide gerçekleşen ısı transferi hiçbir şekilde olumsuz etkilenmez. Ürünlerimiz deposit altı korozyonunun meydana gelmesi riskini de ortadan kaldırır.

MİKROBİYOLOJİK KONTROL

Kurita, biyofilm oluşumunu ve biyolojik kirlenmeyi önleyen zengin bir oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyosit ürün yelpazesine sahiptir. Onaylı biyositlerimiz ve özel teknolojilerimiz başta Legionella olmak üzere patojen mikroorganizmalara karşı etkin bir koruma sağlayarak işyeri güvenliğini en üst düzeye çıkarır.

Teknolojiler, Özellikleri ve Uygulamalar

KİREÇ & KOROZYON ÖNLEYİCİLER VE DİSPERSANTLAR · Fosfor içeren ve içermeyen şartlandırma seçenekleri
· Çevre üzerinde düşük etkiye sahip biyobozunur ürünler
· Askıda katı maddelerin birikmesini ve sedimantasyonunu önleyen dispersantlar
· Biyosit şartlandırmasının verimliliğini arttıran biyodispersantlar
· Kuyu suyu, tek geçişli sistemler, deniz suyu ya da geri kazanılmış atık suyun taze besleme suyu olarak kullanılması için özel uygulamalar
ÖZEL KOROZYON ÖNLEYİCİLER · Organik ve inorganik formülasyonlar
· Geniş pH aralığında uygulama
· Agresif, yumuşatılmış ya da desaline su için özel alkali şartlandırma
· Kapalı soğutma sistemleri için hepsi bir arada şartlandırma
· Pirinç ve alüminyum yüzeylerde korozyon önleme
· Pittin, deposit altı korozyonu ve mikrobiyolojik korozyonun (MIC) kontrolü için ürünler
BİYOSİTLER* · Legionella pneumophila'ya karşı etkili biyositler
· Bakteri, mantar ve yosun kontrolü için oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyositler (örneğin mobil klor dioksit ünitesi, ozon, Dilurit GM Sistemi)
· Hızlı mikrobiyolojik etki gösteren ve soğutma sistemindeki kullanımdan sonra hızlı bozunan spesifik biyositler
· Koruyucu ve iyileştirici şartlandırmalar için biyositler
TEMİZLEYİCİLER · Kireç, metal oksitler, deposit, yağ, çamur temizliği için zengin ürün serisi: karbon çelik, paslanmaz çelik, galvanizli çelik, bakır alaşımları ve alüminyumla uyumlu
FLOKÜLANTLAR · Besi suyunun hazırlanması için koagülantlar ve flokülantlar
· Kireç yumuşatma optimizasyonu
· Sirkülasyon suyu by-pass filtre şartlandırması
EKİPMAN · HydroBio® ile biyofilm kontrolü: biyofilm gelişimini ölçmek ve biyosit dozajını optimize etmek için kullanılan benzersiz bir saha test kitidir.
· Ürünlerimizin, biyositlerin ve temel su parametrelerinin online kontrolü için ekipmanlar
· Soğutma sistemlerinin işletilmesi için ekipmanlar (örneğin blöf kontrolü, özel dozaj programları)
· Korozyon hızı, kireçlenme eğilimi ve biyofilm gelişimi gibi temel performans göstergelerinin (KPI) online takibi için ekipmanlar

* Biyositleri güvenlik önlemlerine uygun kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.