Cetamine®

Kazan suyu şartlandırmasında film oluşturan amin esaslı teknoloji.

· AVANTAJLAR

Cetamine® teknolojisi sayesinde birden fazla avantaj sunabiliyoruz.

· İŞLETME MALİYETLERİNİN AZALTILMASI
· TESİS VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
· TESİS YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN MAKSİMİZE EDİLMESİ
· TESİS VE İŞ GÜVENLİĞİNİN OPTİMİZE EDİLMESİ

CETAMINE® ŞARTLANDIRMASI FARKLI KİMYASALLARIN KORUMA ETKİSİ KOMBİNASYONUNA DAYANIR.

· Sistemdeki tüm metal yüzeyler üzerine adsorblanan hidrofobik film oluşumu; bu amin filmi su ve metal arasında ısı transferini etkilemeden kesintisiz bir bariyer oluşturarak korozyonu engeller.
· Kireç ve depozit oluşturan tuzların dispers edilmesi sağlanır.
· Nötrleştirici aminlerle pH kontrolü sağlanır.

CETAMINE® SERİSİ FARKLI PROGRAMLAR İÇİN ÖZEL ÜRÜNLER İÇERİR.

· Yüksek ve düşük basınçlı kazanlar
· Türbinli kazanlar
· Kazan kaynatma işlemi (boiling out)
· Kazanların ıslak ve kuru korunması
· Endüstriyel ve bölgesel ısıtma şebekeleri
· Kapalı ısıtma ve soğutma sistemleri

CETAMINE® TÜM TESİSATI KORUMAK İÇİN TASARLANMIŞTIR.

· Besi tankları, kazanlar, buhar hatları, türbin ve kondens hatlarında korozyon ve kireç oluşumunun önlenmesi
· Farklı kalitelerdeki taze besleme sularında kullanım

CETAMINE® SİZİN İÇİN EN AVANTAJLI ÇÖZÜMLERİ SUNAR

MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ, VERİMLİLİK VE OPERASYON GÜVENİLİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI · Çok düşük ürün kaynaklı iletkenlik artışı · Blöfün azaltılması sayesinde enerji ve su maliyetinde düşüş
· Buhar sistemine taşınmanın (carry-over) engellenmesi
· Tüm sistem yüzeylerini kaplayan hidrofobik bir koruyucu tabaka oluşturma, besi tankı, kazan ve kondens hatları · Korozyonu ve kireç oluşumunun engellenmesi
· Kondens hatlarının daha iyi korunması
· Bakım maliyetlerinin azaltılması
· Tesis ömrünün uzatılması ve operasyonel güvenilirliğin sağlanması

· Kondenser ve buhar kullanan makinelerde damla yoğuşmayı geliştirir
· Mevcut kireç birikimlerinin yavaş yavaş yumuşatılması ve sistemden uzaklaştırılması

· Daha iyi termal iletim ve verim
· Daha düşük enerji tüketimi
· Daha yüksek kazanç
SAĞLIK & ÇEVRE BOYUTU

· Ürünlerimiz DIN EN 1717 standardına uygun olarak sınıflandırılmıştır
· Hidrazin ya da hidrazin türevleri içermek
· FDA yönetmeliğine uygundur.

· Bölgesel ısıtma şebekeleri ve ısı değiştiricili içme suyu ısıtma sistemleri için uygundur
· İlaç ve gıda endüstrisi için önerilir
· Biyobozunurluk şartlarına uygundur (OECD 301 A-F) · Çevre mevzuatlarına uygundur
· Geleneksel şartlandırma kimyasallarına kıyasla daha düşük dozaj · Atık su miktarının azalması
· Kimyasal kullanımının en aza indirilmesi amaçlanmıştır
KOLAY DOZAJLAMA · Tek bir sıvı ürün · Karıştırma veya seyreltme gerektirmez, kolay kullanılır, operatör için %80 zaman tasarrufu sağlar
· Daha az ekipman, daha az depolama ve taşıma faaliyeti
· Oksijen konsantrasyonundan ve besleme tankı sıcaklığından bağımsız dozajlama
· Taze besleme suyuna orantısal dozajlama
· Kolay ürün analizi, fotometrik, test kiti ya da online ölçümler
· Hacimsel olarak ve şartlandırma maliyetlerinde azalma