Atık Su Artıma

Kurita, endüstriyel su ve proses şartlandırmasında küresel pazar liderlerinden biridir. 60 yılı aşkın tecrübemizle soğutma sistemlerinizin ihtiyaçlarına özel en son teknolojik ürünler ile çözümler sunuyoruz.

· AVANTAJLAR

Teknolojilerimiz sayesinde birden fazla avantaj sunabiliyoruz:

· İŞLETME MALİYETLERİNİN AZALTILMASI
· SU KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
· TESİS VERİMLİLİĞİNİN OPTİMİZASYONU
· MEVZUAT VE DÜZENLEMELERE UYUM

Atık su sistemlerinde karşılaşılan zorluğun derecesi su kalitesine bağlıdır. Kurita her türlü endüstriyel üretimdeki atık su arıtımı için etkin ve optimize edilmiş komple çözümler sunmaktadır.

DAHA YÜKSEK SU KALİTESİ

Kurita arıtılması gereken atık suyunuzun tipine göre size özel çözümler ve prosesler geliştirir. Laboratuvar testleri ve saha denemeleriyle, suyunuzun tipine ve endüstriyel koşullarınıza göre yürütülen simülasyonlar ve pilot denemelerle size en uygun şartlandırmayı belirliyoruz.

ÇAMUR ŞARTLANDIRMASI

Tesisinizin çamur atıklarının arıtılmasında en iyi sonuçları almanıza yardımcı olacak zengin ürün yelpazesi sunuyoruz. Atık çamur miktarını azaltırken proseslerinizin de iyileştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

SU DEŞARJ MEVZUATI

Atık su arıtma uzmanlarımız bulunduğunuz yerdeki yasal deşarj yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olup size atık su kalitenizi mevzuat şartlarına uygun hale getirmede yardımcı olmaktadır. Böylece, öevre mevzuatlarına ve yerel düzenlemelere uyarak ekstra deşarj maliyetlerinden tasarruf sağlarsınız.

Teknolojiler, Özellikleri ve Uygulamalar

SU ARITMA · Organik ve inorganik koagülantlar, zengin AL tuzları yelpazesi
· Zengin koagülant seçenekleri: Toz, emülsiyon polimerleri, yağsız dispersiyon polimeleri, su bazlı flokülantlar, kullanıma hazır ürünler, yeni nesil akrilamid içermeyen flokülantlar
· Çamur şartlandırma için özel kimyasallar
· KOİ, BOİ, HC değerlerinin azaltılması ve renk gidermede kullanılan özel adsorbantlar
· Fosfor, sülfatlar ve diğer kritik bileşiklerin (örneğin F, As) giderilmesi için çözümler
· İçme suyu ön arıtması için komple ürün serisi
EMÜLSİYON KIRICILAR · Nötr pH değerlerinde ve ısıtma gerektirmeden reaksiyona girebilen organik emülsiyon kırıcılar, daha yüksek yağ kazanımı
· Daha keskin bir yağ - su ayrıştırma için yenilikçi emülsiyon kırıcılar
BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA · Biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesini artıran ve KOİ, P ve N değerlerini optimal şekilde azaltarak ani toksisite çıkışlarına karşı sistem biyolojisini güçlendiren yenilikçi teknoloji
FİLTRE ŞARTLANDIRMA · Filtre performansını artıran ve katı deposit oluşumunu etkin şekilde engelleyen kimyasallar
KÖPÜK KESİCİLER VE KOKU GİDERİCİLER · Koruyucu ve iyileştirici etki için KOİ değerini daha az arttıran silikon bazlı ve silikon içermeyen kopük kesiciler
· Hoş olmayan kokular (örneğin Merkaptan, H2S) için koku gidericiler
· Koku nötralizasyonu ve biyojenik sülfürik asit korozyonunun önlenmesi için özel ürün serisi
AĞIR METAL TUTUCULAR · Geniş bir pH aralığında kullanıma uygun pek çok farklı ağır metal (örneğin Zn, Ni, Cr, Pb, Hg) için kullanılan tutucular
EKİPMAN · Mobil dozaj istasyonları
· Ürün hazırlama sistemleri; örneğin koagülantlar, adsorbantlar, vb.
· Kontrol ve izleme sistemleri
· Depolama birimleri
· Tümüyle size özel ekipmanlar